Support og Træning
!

Træning og support (1. måned)

!
2 timers on site træning og hotline den første måned excl. kørsel

Kørsel pr. km

!

Ekstra tilpasning (timepris)

!

Konsulentbistand

!